Nulägesscenariot

Här har vi utgått från successivt ökade kvotnivåer i reduktionsplikten fram till 2030 och att det sker en omställning till en mer elektrifierad bilflotta baserat på Bil Swedens prognos. Den innebär att det kommer finnas 1,16 miljoner elbilar och 943 000 laddhybrider år 2030. Utöver det har prognoser gjorts för: körsträckor, antal bilar på vägarna, generellt lägre bränsleförbrukning, en livslängd på 17 år för bilar, att etanol- och gasbilar kör 50 procent förnybart och att konverterade etanol- och gasbilar kör 80 procent förnybart. Exporten av miljöbilar motverkar omställningen till en mer elektrifierad bilflotta. I modellen är vägsträckan som skulle körts av de exporterade miljöbilarna fördelad på en mix av bensin- och dieselbilar med en bränsleförbrukning motsvarande medelbränsleförbrukningen av den aktuella bilflottan.

2030-kalkylatorn

Här kan du själv utforska effekten av olika klimatåtgärder som har diskuterats. Den förinställda kalkylen beskriver CO2-utsläppen utifrån ett nulägesscenario baserat på dagens prognoser och beslutade åtgärder.

Konverteringar av befintliga bilar till etanol- och gasbilar

Fler fordon som drivs enbart med biobränsle

Livslängd för bilar

Export av miljöbilar

Utsläpp från olika fordonsslag

 • Elbilar
 • Gasbilar
 • Ethanolbilar
 • Laddhybrider diesel
 • Laddhybrider bensin
 • Elhybrider diesel
 • Elhybrider bensin
 • Diesel HVO
 • Diesel Normal
 • Bensin
 • Utsläpp pga export
 • Målet 2030

Grafen visar koldioxidutsläpp enligt uträkningar från Chalmers industriteknik som i kvantitativa analyser utgått från beslutade transport- och klimatpolitiska styrmedel och antaganden om olika framtidsscenarier.

Läs mer om beräkningarna och antaganden här.

Läs mer om vårt initiativ

Till huvudsidan